hvad får de unge med fra efterskolen?

Frihed / Samfundssind / Naturoplevelse / Fortælleglæde / Sundhed / Faglighed

Roskilde Outdoor Efterskole er en almendannende efterskole, som hver dag udfordrer den unge til at forholde sig til sig selv, det nære i fællesskabet samt det lokale og globale gennem politiske, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger.
Vi er inspireret af Grundtvig og Kold og i praksis betyder det, at vi hylder fortælleglæden, - det at kunne fortælle den gode historie, at kunne finde mål og retning og dele det med andre, såvel om det er på sociale medier eller under et træ i skoven.
Som en naturlig følge af skolens fokus vil de unge også få en større forståelse for naturen, og hvordan de selv indgår i, påvirkes og påvirker vores miljø og natur. 


Og så er sundhed et absolut must for vores unge og vores kommende generationer.
En sund sjæl i et sundt legeme, såvel fysisk som psykisk og hvordan man passer på sig selv og behandler andre respektfuldt.


Det handler om at udvikle sig undervejs på personlige, sociale, faglige og interkulturelle kompetencer, og det gøres bedst i fællesskabet og i undervisningsaktiviteterne.


Økonomi – Introduktion
FORÆLDREBETALING
Et ophold på Roskilde Outdoor Efterskole koster i skoleåret 2023/2024:
2.250 kr. om ugen. Herfra skal I trække tilskud fra staten.

Beregn pris på Efterskoleforeningens hjemmeside

Indskrivningsgebyr: 2000,00 kr.
Beløbet er en engangsudgift.

Med i prisen er alle undervisningsmaterialer og udgifter til ture i løbet af året.
Dog skal de unge mennesker selv medbringe lommepenge til evt. ture.

Senest d. 1. maj 2023 indbetales 3000,00 kr.
Halvdelen er til en ”beklædningspakke” samt produktion af blå bog/DVD eller lille film i forbindelse med skoleafslutning. (1500,00 kr.)
Den anden halvdel er et depositum (1500,00 kr.)som man får tilbage ved skoleårets afslutning, såfremt ens værelse ikke er misligholdt.


Kontooplysninger:

Reg. nr.: 9304

Kontonr.: 4577113888


Beskrivelse af sikkerhed på skolen
Som forældre skal du være tryg, når du sender dit barn på efterskole. Den tryghed arbejder vi for at skabe hver eneste dag.

Læs mere om sikkerhed på Roskilde Outdoor Efterskole.