Om skolen

Skolens værdier

Når du vælger at tage på Roskilde Outdoor Efterskole et helt år, så er det fordi du insisterer på at være et helt menneske
Det kræver, at du finder dine indre personlige styrker frem, for det er dig, der bestemmer, hvad der skal ske med dit dyrebare liv.


Frihed / Samfundssind / Naturoplevelse / Fortælleglæde / Sundhed / Faglighed


Roskilde Outdoor Efterskole tager udgangspunkt i Grundtvigs og Kolds skole- og menneskesyn inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Roskilde Outdoor Efterskole ønsker at skabe et efterskoleår for eleverne, der giver dem mulighed for at udvikle deres sociale, personlige, formidlende, faglige og interkulturelle kompetencer. Vi vægter dannelsen af det hele menneske.


Roskilde Outdoor Efterskole er en skole i bevægelse, hvor vi har det hele menneske i centrum. Der skal være plads til det sociale liv, fællesskabet, fysisk udfoldelse samt sjove og udfordrende oplevelser. Vi vægter et frirum med mulighed for udvikling af høj faglighed, selvindsigt, samarbejds- og formidlingsevner, samt at kunne finde mål og retning. På Roskilde Outdoor Efterskole skaber vi synergi mellem teori og praksis.