bestyrelsen

  • Janne Hjorth (formand) , foreningsspecialist og økonomisk rådgiver i Danske Bank, bankuddannet og ledelseserfaring fra den finansielle sektor. 
  • Lotte Wiese Nowack (næstformand), skoleleder i Køge, diplom i ledelse samt bank- og læreruddannet, 15 års erfaring i uddannelsessektoren, 10 års erfaring fra den finansielle sektor.
  • Christian Thaulow (kasserer), cand.merc.jur., instruktør/vejleder i friluftsliv og leder af friluftslinjen på Paul Petersens Idrætsinstitut. 
  • Lærke Breum-Sandager, lærer på Klostermarksskolen.
  • Lizzi Tvede Waagstein, lærer på Klostermarksskolen, uddannet cand. Interpret, tidligere tolk og PR-chef ved Storebæltsforbindelsen.
  • Kenny Sørensen, lærer, vejleder i friluftsliv og tidligere selvstændig boghandler.
  • Mikkel Pedersen, driftsleder ved Boligselskabet Sjælland, tidligere selvstændig og ejer af Snedkerdrengen.dk (snedker- og tømrervirksomhed), uddannet tømrer og snedker, tidligere underviser på erhvervsuddannelsen i Holbæk, pædagogikum i voksenundervisning 

Vi er en aktiv og engageret bestyrelse, som arbejder for at etablere Roskilde Outdoor Efterskole.


Forslag der ønskes behandlet og eller diskuteret, sendes til bestyrelsens mailadresse på: bestyrelse@rosefterskole.dk

Referater fra bestyrelsesmøder:

referaterne lægges op umiddelbart efter de er godkendt og underskrevet af bestyrelsen