Obligatorisk undervisning

Obligatoriske fag + pdf med indholdsplaner til download


9. klasse - obligatoriske fag

 • Dansk (FP9)
 • Matematik (FP9)
 • Engelsk (FP9)
 • Tysk og (fransk) (FP9)
 • Demokratid, Livsoplysning og Medborgerskab (Religion, Historie og Samfundsfag) (FP9)
 • Science (Fysik/kemi, Biologi og Geografi) (FP9)
 • Idræt (FP9)

I parentes står FP for Folkeskolens prøve, altså prøven efter 9. klasse.


10. klasse - obligatoriske fag

 • Dansk (FP10)
 • Matematik (FP10)
 • Engelsk (FP10)
 • Mulighed for aflæggelse af prøve i Science og Tysk (FP9)


I parentes står FP for Folkeskolens prøve, altså 10. klasses prøve.