Sikkerhed

Mange af linjefagene på Roskilde Outdoor Efterskole har et højt aktivitetsniveau, heriblandt sportsaktiviteter, som indebærer en risiko for uheld. Det er derfor højt prioriteret, at sikkerheden på ethvert tidspunkt er på plads. Vi starter skoleåret med at gennemføre et obligatorisk 12-timers førstehjælpskursus, som både elever og ansatte på skolen skal gennemføre.

Da en del af undervisningen er tæt knyttet til vandaktiviteter, følges førstehjælpskurset op af et svømme-/livredderforløb. Dette forløb afsluttes med en prøve, udformet efter retningslinierne for Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve.

Al friluftsundervisning, hvor der kræves et særligt fokus på sikkerhed, gennemføres af erfarne og certificerede instruktører/undervisere, og antallet af undervisere og elever er til enhver tid afpasset efter aktivitetens omfang og de aktuelle omstændigheder.

I tilknytning til hver enkelt vandaktivitet udarbejdes en sikkerhedsinstruks som opstiller retningsliner og forholdsregler for sikkerheden omkring den konkrete aktivitet.


Sikkerhedsinstruksen indgår som en del af en logbog, hvis formål også er at sikre, at undervisningsmateriellet, hvad enten det er personligt eller fælles udstyr, er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand.

For så vidt angår aktiviteter til søs udarbejdes alle planer i henhold til Søfartsstyrelsens vejledning for efterskolers aktiviteter til søs, og godkendes af skolens ledelse.

- Regelsæt i fuld længde + mulighed for download som PDF