Skolekredsen

Hvad er en skolekreds?

Alle efterskoler skal ifølge loven om frie skoler have en skolekreds som står bag skolen.


Formålet med skolekredsen er blandt andet at sikre, at efterskolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe af borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag. Skolekredsen er altså den gruppe af borgere, som står bag ønsket om at drive en efterskole i Danmark.

Hvem er Ros Efterskoles skolekreds?

Vores skolekreds består pr. 15. april 2012 af 70 betalende medlemmer, og har langt over 300 interessenter. Vi er almindelige borgere i og omkring Roskilde, som synes, at der mangler en efterskole i Roskilde. Roskilde er et fyrtårn indenfor undervisning og er en attraktiv by for unge, - og selvfølgelig skal vi have en outdoor efterskole, centralt placeret i Roskilde, ikke langt fra fjord, havn og skov.


Hvis du vil være medlem af Ros Efterskoles skolekreds indbetaler du et årligt kontingent på 100,00 kr.
Når man er medlem af skolekredsen er man berettiget til at komme til generalforsamlingen, og man er med til at vælge en bestyrelse. Bestyrelsen bestemmer endvidere graden af arrangementer, som medlemmerne af skolekredsen inviteres til.
Du afgør selv, hvor aktiv du vil være.


Hvis du vil være medlem af skolekredsen tryk her!